លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន បានពន្យល់អំពីមូលហេតុ ដែលអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ គ្រប់ចំនួនហើយ តែនៅតែឆ្លងជំងឺនេះទៀត សូមស្តាប់ការបកស្រាយរបស់លោកស្រី (វីដេអូ)

(ភ្នំពេញ)៖ លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល នៅរសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ គ្រប់ចំនួនហើយ តែនៅតែឆ្លងជំងឺនេះទៀត។

ការចេញមកពន្យល់របស់លោកស្រី ឱ វណ្ឌឌីន ធ្វើឡើងបន្ទាប់មានការលើកជាចម្ងល់ថា ហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនហើយ នៅតែឆ្លងជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះបាន។

សូមស្ដាប់ការពន្យល់លម្អិតរបស់លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន៖

ព័ត៌មានជាតិ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *